how to create a website

ВиК КРЕСНА ЕООД

Вижте повече за Вашия ВиК опаратор


ВиК Кресна ЕООД е оператор на ВиК услуги за територията на община Кресна.

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ КРЕСНА" ЕООД гр.Кресна (съкр. "ВиК Кресна" ЕООД ) е регистрирано в Окръжен съд Благоевград с фирмено дело №5862/1992. Основният капитал на дружеството е 5 000 лева и 100 % от дяловете са собственост на община Кресна. Дружеството осъществява "водоснабдителни" и "канализационни" услуги за крайните потребители на територията на общината. Регулирани дейности се предоставят за гр.Кресна, с.Горна Брезница, с.Сливница, с.Долна Градешница, с.Влахи, с.Ощава и с.Стара Кресна.

Основна дейност на дружеството:  

   - Поддържане и експлоатация на водопроводната мрежа;  

  - Строителство на нови водопровод и канализация;

  - Извършване на ремонтни и на нови В и К инсталации на територията на община Кресна.

Дружеството осъществява "водоснабдителни" и "канализационни" услуги на територията на община Кресна за крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите и съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите. 

Общата площ върху която се намират обслужваните от В и К оператора мрежи и системи в община Кресна е 344.55 кв.м. 100 % от населението живеещо в общината ползва водоснабдителни услуги. Канализационни услуги се използват от 4800 души.

СПОДЕЛЕТЕ СТРАНИЦАTA