make a website for free

САМООТЧЕТ

Подаване на самоотчет на водомер към ВиК Кресна ЕООД


ВиК Кресна ЕООД информира, че можете да самоотчитате показания единствено, ако водомерът Ви е изряден (не подлежи на периодична проверка и има всички необходими пломби). Максималния срок, в който е възможно отчетник да не отчита на място водомера ви е шест месеца. Това означава, че поне два пъти в годината трябва да осигурите достъп. 

Кога е необходимо да подадете своят самоотчет?

1. Когато нямате възможност да осигурите продължителен достъп на инкасатора до водомера;

2. Когато обитавате имота сезонно;

3. Когато сте изпуснали посещението на инкасатора през текущият месец.


При подаването на Вашият самоотчет трябва да имате в предвид, че: 

1. ВиК Кресна ЕООД си запазва правото да не приеме подадените от вас показания;

2. Вие имате право да предоставите само моментните показания на водомерите ;

3. Вие нямате право да правите самоотмет на неработещ или прекъснат водомер ;

4. Вие нямате право да подавате друга информация освен показания на водомера.


Какво трябва да знаем за отчитането! 

При отчитането на всички видове водомери трябва да се знае, че подават само данните за изразходваните кубици вода. Водомерите са с стрелки или цифри. Индикаторите (стрелки или цифри) са оцветени в два цвята: в червено са оцветени индикаторите за литри и милилитри, а в черен цвят за кубици. Важно е да се знае, че оцветените в червено индикатори на се предоставят в отчетите, а служат само при тестването и проверката на водомера. 


Отчитане на комбиниран водомер с цифрова ролка и три червени стрелки.

Информацията за кубиците се отчета от цифрите оцветени в черно. Стрелковите означения показват литрите и са в червен цвят. В зависимост от модела на водомера тези стрелки могат да бъдат 3 или 4 на брой. Вие самоотчитате на ВиК Кресна ЕООД само цифровият набор от черни числа намиращи се в прозореца означен, като m3 (кубичен метър). 


Отчитане на стрелкови водомери 

Стрелковите водомери са един от най-разпространените видове. Както и при останалите уреди, черните стрелки указват кубиците (m3), а червените указват съставляващите литри на 1 m3. Тези водомери са снабдени с 4 черни стрелки.

Mobirise

На картинката е показан водомер с произволен отчет, който ние трябва да предадем, като числов израз на изразходваното количество вода:

Поглеждаме механизма и се ориентираме към ЧЕРНИТЕ стрелки. Червените не ни интересуват. 

Черната стрелка с означение х 1000, което е изписано под нея на циферблата: Виждаме, че стрелката е разположена между 4 и 5. Следователно уредът не е достигнал 5 и няма, как да запишем 5, като начално показание на уреда и записваме: „4_ _ _ „ м3; 

Следващата черната стрелка с означение х 100. стрелката е подминала цифрата 3, но не е достигнала до цифрата 4. Значи приемаме цифрата 3 за показание. И добавяме в записа: „43_ _“ м3.;

Третата стрелка от лява на дясно е точно на цифрата 2. Записваме 2 и отчета към момента става: „432_“ м3.;

Последната стрелка е на цифрата 1. Приемаме и я вписваме в отчета: „4321“ м3.

Този уред е на показание 4321 м3Позвънете на +359 7433 20-42 и уведомете, че желаете да направите самоотчет. Когато служителят на ВиК Кресна ЕООД потвърди, че това е възможно, продуктувайте му цифрите от показанието на Вашия водомер.

СПОДЕЛЕТЕ СТРАНИЦАTA