bootstrap template

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Цени на базовите услуги на ВиК Кресна ООД


С Решение № БП-Ц-11 от 07.11.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрила бизнес план за развитие на дейността на ВиК-Кресна ЕООД, гр. Кресна като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2018 г., считано от 01.01.2019 г. и е одобрила цени на ВиК услуги за 2019-2021 г.

Цени на базови услуги

Доставяне вода на потребители

0,542 лв.

Цената е на база лв./куб.м без ДДС

Отвеждане на отпадъчни води

0,152 лв.

Цената е на база лв./куб.м без ДДС

СПОДЕЛЕТЕ СТРАНИЦАTA